S?cakl?k kontrollü nakliye

Sevk edilecek ürünün gereklili?ine ba?l? olarak uygun termal araçlar kullanarak belirlenmi? s?cakl?k aral?klar?nda ta??yabiliyoruz, Her mevsimde -25 °C ile +25 °C aral???ndaki s?cakl?klarda küçük veya büyük miktarlarda yüklerde Avrupa çap?nda profesyonel bir ta??ma hizmeti veriyoruz.